cookies
Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.
OK

Ile czasu do rozstania. Jakie okresy wypowiedzenia dla pracowników?

Od czego zależy okres wypowiedzenia?

I pracodawca, i pracownik mogą rozwiązać angaż za wypowiedzeniem. Muszą się jednak liczyć z tym, że przy takim trybie pożegnanie nie nastąpi natychmiast.

Rozwiązując umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jedna ze stron oświadcza drugiej, że nie chce już kontynuować zatrudnienia (art. 30 § 1 pkt 2 kodeksu pracy).

Zgodnie z art. 32 § 2 k.p. takie rozstanie następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Ten zaś zależy od rodzaju umowy i okresu zatrudnienia albo dodatkowych postanowień stron.

Z kodeksu

Najkrótszy okres wypowiedzenia charakteryzuje umowy na okres próbny (art. 34 k.p.). Trwa 3 dni robocze, jeśli próba nie przekraczała 2 tygodni. Tydzień od decyzji do pożegnania mają związani ponad 2-tygodniową próbą. Przy najdłuższej dopuszczalnej, czyli 3-miesięcznej umowie próbnej, wypowiedzenie trwa 2 tygodnie.

W wyniku nowelizacji kodeksu pracy kolejne etapy współpracy, czyli umowy na czas określony i nieokreślony, mają te same okresy wypowiedzenia. Zależą one od tego, jak długo pracownik był zaangażowany u pracodawcy (art. 36 k.p.). Przy zatrudnieniu krótszym niż pół roku wypowiedzenie liczy 2 tygodnie. O kolejne 2 tygodnie wydłuża się ono dla kogoś, kto był na etacie co najmniej 6 miesięcy. A jeżeli zatrudniano go przynajmniej 3 lata, ma 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Do zakładowego stażu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u pracodawcy niezależnie od podstawy stosunku pracy i przerw między nimi. Ponadto sam okres wypowiedzenia uwzględnia się w stażu i to ten, który upłynie pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy. Zwracał na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca 2011 r. (II PK 12/11).

Dla zarządzających

Menedżerom wyższego szczebla firmy gwarantują niekiedy dłuższy okres wypowiedzenia, który liczy np. 6-9 miesięcy. Gdy jednak takie zwiększenie staje się przeszkodą dla kierownika, bo np. znalazł lepszą pracę i z dotychczasową firmą chce się szybko rozstać, nie zerwie łatwo angażu.

Według Sądu Najwyższego ocenę ważności punktu umowy o dłuższym okresie jej wypowiedzenia dla pracownika trzeba odnieść do konkretnych okoliczności, a w szczególności uwzględniać warunki z chwili zawarcia angażu oraz jego „bilans korzyści i strat” (wyrok z 10 stycznia 2006 r., I PK 97/05).

Już po złożonym wypowiedzeniu stronom wolno ustalić wcześniejszy termin rozstania (art. 36 § 6 k.p.). Jeśli szef zgodzi się na skrócenie wypowiedzenia, nawet ten półroczny zamieni się w 3-miesięczny, a miesięczny w dwutygodniowy.

 


Sprawdź aktualne profile najlepszych polskich pracodawców

Zapisz się do naszego newslettera i jako pierwszy uzyskaj dostęp do pełnej wersji Kariera.pl